Chính Sách Mua Hàng

1. Phạm vi áp dụng:

1.1/ Khách hàng Mua Sản Phẩm bán trên Website. Có nhu cầu được giao Sản Phẩm đến các địa điểm chính xác

1.2/ Khách hàng là bao gồm mọi cá nhân từ đủ 15 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự phù hợp để thực hiện giao dịch và mọi tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam (sau đây gọi là “Khách Hàng”).

 

2. Xác lập và hủy hợp đồng:

2.1/ Xác lập hợp đồng: Khách Hàng xác nhận đặt hàng sau đó gửi cho Công ty TNHH Công Nghệ Hoàng Phú Quý xác nhận Đơn Đặt Hàng thông qua một trong các Phương thức sau:

– Qua địa chỉ email

– Qua Fax

– Qua đường bưu điện

2.2/ Hủy Đơn đặt hàng.

– Khách Hàng có quyền hủy Đơn Đặt Hàng trong trường hợp sau đây: Hủy Trước Khi Xác Nhận Đơn Hàng khi giá, thời gian giao hàng thay đổi hoặc mã hàng không phù hợp.

– Công ty TNHH Công Nghệ Hoàng Phú Quý có quyền đơn phương hủy Đơn Đặt Hàng đã được xác nhận (Hợp Đồng) trong trường hợp sau: Do lỗi sơ hở, những sai sót, nhầm lẫn dẫn đến sai lệch về thông tin Sản Phẩm (bao gồm nhưng không giới hạn về giá bán, về điều kiện giao hàng, về trạng thái tồn, về đặc tính, chủng loại Sản Phẩm, về các điều kiện, ưu đãi đi kèm theo Sản Phẩm) trong quá trình thực hiện giao dịch.