Vành chèn cơ khí Torishima HU 2100NN53WH045 Seals 4330

Hàng Torishima stock kho HPQ 2016:

CE125-26S Đại lý Torishima tại Việt Nam
P/N.: AP065731 Bơm công nghiệp Torishima
Mechanical Seal HU8200NN53UH029 , P/N.: 4330 nhà cung cấp bơm Torishima
Gasket Special Tombo 1000 , P/N.: 4000.4 Hotline: 0938.371.389.
Type: CAR40-160 Mail: truc@hpqtech.com
Product No.: P883239 Đại lý Torishima tại Việt Nam
Type: CPEN40-160 Bơm công nghiệp Torishima
Product No.: P883239 nhà cung cấp bơm Torishima
Type: CER 65-200 Hotline: 0938.371.389.
Product No.: T 9620734X Mail: truc@hpqtech.com
Type: CNW55V Đại lý Torishima tại Việt Nam
Product no.: AP343684 Bơm công nghiệp Torishima
Type: CAL150-315 nhà cung cấp bơm Torishima
Product No.: AP54588 Hotline: 0938.371.389.
Mechanical Seal 4330 Mail: truc@hpqtech.com
Type: CER 80-400 Đại lý Torishima tại Việt Nam
Product No.: AP343641 Bơm công nghiệp Torishima
Type: EC 40-20 nhà cung cấp bơm Torishima
Product no.: P545759 Hotline: 0938.371.389.
Mechanical Seal Model: HU8200NN83WY032 Mail: truc@hpqtech.com
Pump Model : CAL 40-160 c/w 5.5kw 2pole motor Đại lý Torishima tại Việt Nam
Pump Model : CPC 50-32 GO c/w 7.5kw 4pole motor Bơm công nghiệp Torishima
Pump Model : CAL 32-160 c/w 3.7kw 2pole motor nhà cung cấp bơm Torishima
Pump Model : CPC 32-16 GO c/w 3.7kw 2pole motor Hotline: 0938.371.389.
Pump Type: MMK 40/4 Mail: truc@hpqtech.com
Product No.: AP347990 Đại lý Torishima tại Việt Nam
Mechanical Seal HB2700BN53UD025 , P/N.: 4330 Bơm công nghiệp Torishima
Type pump: CPC 50-26 nhà cung cấp bơm Torishima
Product No.: AP080128 Hotline: 0938.371.389.
Type pump: CPA 40-200 Mail: truc@hpqtech.com
Product No.: P922773 Đại lý Torishima tại Việt Nam
Type Pump: CPEN125-250 Bơm công nghiệp Torishima
Product No.: P885941 nhà cung cấp bơm Torishima
Type Pump: CER80-330 Hotline: 0938.371.389.
Product No.: P885967 Mail: truc@hpqtech.com
Type Pump: CER125-250 Đại lý Torishima tại Việt Nam
Product No.: P885975 Bơm công nghiệp Torishima
Type Pump: CER32-200 nhà cung cấp bơm Torishima
Product No.: P885991 Hotline: 0938.371.389.
Type Pump: CE80-40/2 Mail: truc@hpqtech.com
Product No.: P887749 Đại lý Torishima tại Việt Nam
Screen Wash Pump: KKS28PAA82/83AP001 Bơm công nghiệp Torishima
Type Size: MMBV100/3 nhà cung cấp bơm Torishima
Product No.: AP290602 Hotline: 0938.371.389.
Bearing Bushing(PN: 5450.1) SUS316/Carbon Mail: truc@hpqtech.com
Bearing Bushing(P/N: 5450.2) SUS316/Carbon Đại lý Torishima tại Việt Nam
Bearing Bushing(P/N: 5450.3) SUS316/PTFE Bơm công nghiệp Torishima
Type Pump: CAR 32-160, Capacity : 8 m3/hr, Total Head : 30 m nhà cung cấp bơm Torishima
Type Pump: CAL 32-200, Capacity : 6 m3/hr, Total Head : 45 m Hotline: 0938.371.389.
Type Pump: CPR200-401 Mail: truc@hpqtech.com
Product No.: AP081949 Đại lý Torishima tại Việt Nam
Oring PTFE 4120.3 Bơm công nghiệp Torishima
Oring FKM 4120.4 nhà cung cấp bơm Torishima
Seal Sleeve SUS420J2HCr 5241 Hotline: 0938.371.389.
Mechanical Seal HB2700NA53UH075 4330 Mail: truc@hpqtech.com
Cushion Ring Viton 4101 Đại lý Torishima tại Việt Nam
Oring Viton 4120 Bơm công nghiệp Torishima
CUSHION RING 24139-J5F001 – AP081949 DWG NO. 09453853-4101 nhà cung cấp bơm Torishima
Cushion ring 24139-J5F001 – DWGNo.094053853-4101 Hotline: 0938.371.389.
O-RING 24139-J5F001 – AP081949- DWG NO. 093069915-4120.3 Mail: truc@hpqtech.com
O-RING 24319-J5F001-093069915-4120.3 Đại lý Torishima tại Việt Nam
119.4X125.6X3.1, Material: PTFE PVC Bơm công nghiệp Torishima
O-RING 24139-J5F001 – AP081949 – DWG NO. 093069915-4120.4 nhà cung cấp bơm Torishima
O-ring 24139-J5F001 – DWGNo.093069915-4120.4 , Material: Viton Hotline: 0938.371.389.
O-RING 24139-J5F001 – AP081949 – DWG NO. 09453853-4120 Mail: truc@hpqtech.com
O-ring 24139-J5F001- DWGNo.094053853-4120 , Material: Viton Đại lý Torishima tại Việt Nam
SEAL SLEEVE (D.55XD.80X162L) 24319-J5F001-093069915-5241 Bơm công nghiệp Torishima
TREATED WATER VALVE 24139-J6E001 – DWG.No. OP-6226-16 nhà cung cấp bơm Torishima
(Air type Diaphragm valve, PVC, 25A,Van M-2) Hotline: 0938.371.389.
Type Pump : CDM 300X250EN Mail: truc@hpqtech.com
Product No : AP555967 Đại lý Torishima tại Việt Nam
Type Pump : CPCN 250-500 Bơm công nghiệp Torishima
Product No : AP551384 nhà cung cấp bơm Torishima
Type Pump : CAL 150-315 Hotline: 0938.371.389.
Product No : AP551392 Mail: truc@hpqtech.com
Type Pump : CPC 150-60G Đại lý Torishima tại Việt Nam
Product No : AP551406 Bơm công nghiệp Torishima
Type Pump : CPCN 200-500 nhà cung cấp bơm Torishima
Product No : AP555975 Hotline: 0938.371.389.
Type Pump : CAL 125-315 Mail: truc@hpqtech.com
Product No : AP551422 Đại lý Torishima tại Việt Nam
Type Pump : CPCN 150-50 Bơm công nghiệp Torishima
Product No : AP555983 nhà cung cấp bơm Torishima
Type Pump : CPC 200-32G Hotline: 0938.371.389.
Product No : AP551457 Mail: truc@hpqtech.com
Type Pump : CPC 125-40G Đại lý Torishima tại Việt Nam
Product No : AP551449 Bơm công nghiệp Torishima
Type Pump : CAL 150-315 nhà cung cấp bơm Torishima
Product No : AP551465 Hotline: 0938.371.389.
Type Pump: CPCN 200-500 Mail: truc@hpqtech.com
Product No : AP551473 Đại lý Torishima tại Việt Nam
Type Pump : CPCN 200-315 Bơm công nghiệp Torishima
Product No : AP551481 nhà cung cấp bơm Torishima
Type Pump: CAL 150-315 Hotline: 0938.371.389.
Product No : AP551490 Mail: truc@hpqtech.com
Type Pump: CAL 32-200 Đại lý Torishima tại Việt Nam
Product No : AP557122 Bơm công nghiệp Torishima
Type Pump: CAL 50-200 nhà cung cấp bơm Torishima
Product No : AP551520 Hotline: 0938.371.389.
Pump : CPCN 150-50 Mail: truc@hpqtech.com
Product No : AP555983 Đại lý Torishima tại Việt Nam
Type Pump: CPEN 100-315 Bơm công nghiệp Torishima
Product No : AP281514 nhà cung cấp bơm Torishima
Gasket 4000.3 PTFE Hotline: 0938.371.389.
O-Ring 4120 Viton B Mail: truc@hpqtech.com
Mechanical Seal 4330 HU2100NA53WH055 Đại lý Torishima tại Việt Nam
Seal Sleeve 5241 SUS304 Bơm công nghiệp Torishima
Type Pump: CPEN 100-315 nhà cung cấp bơm Torishima
Product No : AP280151 Hotline: 0938.371.389.
Type Pump: CPEN 100-315 Mail: truc@hpqtech.com
Product No : AP280143 Đại lý Torishima tại Việt Nam
Type Pump CE 80-33 Bơm công nghiệp Torishima
Product No.: P851493 nhà cung cấp bơm Torishima
Type Pump: CDM Hotline: 0938.371.389.
Product No.: XAP058246 Mail: truc@hpqtech.com
Type Pump: CPR Đại lý Torishima tại Việt Nam
Product No.: XAP058254 Bơm công nghiệp Torishima
Type Pump: MHG nhà cung cấp bơm Torishima
Product No.: XAP063436 Hotline: 0938.371.389.
Type Pump: MMTV Mail: truc@hpqtech.com
Product No.: XAP063452 Đại lý Torishima tại Việt Nam
Type Pump: SPV Bơm công nghiệp Torishima
Product No.: XAP063461 nhà cung cấp bơm Torishima
Type Pump: MMK Hotline: 0938.371.389.
Product No.: XAP074373 Mail: truc@hpqtech.com
Type Pump: CDM Đại lý Torishima tại Việt Nam
Product No.: XAP080021 Bơm công nghiệp Torishima
Type Pump: CDM nhà cung cấp bơm Torishima
Product No.: XAP080039 Hotline: 0938.371.389.
Type Pump: CPC Mail: truc@hpqtech.com
Product No.: XAP080047 Đại lý Torishima tại Việt Nam
Type Pump: CPC Bơm công nghiệp Torishima
Product No.: XAP080055 nhà cung cấp bơm Torishima
Type Pump: CPC Hotline: 0938.371.389.
Product No.: XAP080063 Mail: truc@hpqtech.com
Type Pump: YUHN Đại lý Torishima tại Việt Nam
Product No.: XAP080071 Bơm công nghiệp Torishima
Type Pump: YUHN nhà cung cấp bơm Torishima
Product No.: XAP080080 Hotline: 0938.371.389.
Type Pump: CPC Mail: truc@hpqtech.com
Product No.: XAP080098 Đại lý Torishima tại Việt Nam
Type Pump: CPW Bơm công nghiệp Torishima
Product No.: XAP080101 nhà cung cấp bơm Torishima
Type Pump: CPC Hotline: 0938.371.389.
Product No.: XAP080110 Mail: truc@hpqtech.com
CPC XAP080128 Đại lý Torishima tại Việt Nam
Type Pump: YUHN Bơm công nghiệp Torishima
Product No.: XAP080136 nhà cung cấp bơm Torishima
Type Pump: CPC Hotline: 0938.371.389.
Product No.: XAP080144 Mail: truc@hpqtech.com
Type Pump: YUHN Đại lý Torishima tại Việt Nam
Product No.: XAP084042 Bơm công nghiệp Torishima
Type Pump: CSV nhà cung cấp bơm Torishima
Product No.: XAP097489 Hotline: 0938.371.389.
Type Pump: YUHN Mail: truc@hpqtech.com
Product No.: XAP114561 Đại lý Torishima tại Việt Nam
Type Pump: MHG Bơm công nghiệp Torishima
Product No.: XAP187399 nhà cung cấp bơm Torishima
Type Pump: CPCN Hotline: 0938.371.389.
Product No.: XAP187631 Mail: truc@hpqtech.com
Type Pump: CPC Đại lý Torishima tại Việt Nam
Product No.: XAP221643 Bơm công nghiệp Torishima
Type Pump: CPC nhà cung cấp bơm Torishima
Product No.: XAP221651 Hotline: 0938.371.389.
Type Pump: CPC Mail: truc@hpqtech.com
Product No.: XAP221660 Đại lý Torishima tại Việt Nam
Type Pump: CPC Bơm công nghiệp Torishima
Product No.: XAP221678 nhà cung cấp bơm Torishima
Type Pump: CPC Hotline: 0938.371.389.
Product No.: XAP221686 Mail: truc@hpqtech.com
Type Pump: CPEN Đại lý Torishima tại Việt Nam
Product No.: XAP224073 Bơm công nghiệp Torishima
Type Pump: MMBV nhà cung cấp bơm Torishima
Product No.: XAP229342 Hotline: 0938.371.389.
Type Pump: CPEN Mail: truc@hpqtech.com
Product No.: XAP266523 Đại lý Torishima tại Việt Nam
Type Pump: MMBV Bơm công nghiệp Torishima
Product No.: XAP290602 Đại lý Torishima tại Việt Nam


[fbcomments]