Đại lý Hontko tại Việt Nam

Công ty TNHH Công Nghệ Hoàng Phú Quý là Đại lý Hontko tại Việt Nam
Hotline: 0938.371.389 (Mr Trực)
Địa chỉ : Số 21/17G Đường số 11, Phường 11, Quận Gò Vấp, Tp.HCM

Giới thiệu sơ về Hontko:

Được thành lập vào năm 1989, Hontko đã cung cấp một số loại cảm biến cho thị trường tự động và công nghiệp. Bắt đầu vào năm 1995, Hontko đã thành lập bộ phận sản xuất riêng và phòng R & D cho các bộ mã hóa quay.

Hontko thiết kế và sản xuất nhiều bộ mã hoá quang học, bộ mã hóa từ và  các cảm biến tương tự khác bao gồm Cảm biến vòng quay Hontko, Encoders gia tăng, Encoders tuyệt đối, Encoders Turret và  Hand Wheels để kiểm soát và ứng dụng vị trí trong thị trường công nghiệp.

Hontko cung cấp hiệu suất cao cho bộ mã hóa tin cậy. Chúng tôi rất linh hoạt với một loạt  các yêu cầu và tất cả các loại sản phẩm mã hóa tùy biến.

Hãy liên hệ với chúng tôi công ty TNHH Công Nghệ Hoàng Phú Quý để được hỗ trợ giá tốt nhất về sản phẩm Bộ mã hóa vòng quay Hontko.

Thông tin liên hệ:
Hotline : 0938.371.389 (Mr Trực)

Model sản phẩm:

Model: HTR-M2-100-2-LV Cảm biến vòng quay Hontko
ROTARY ENCODER Pulse per Revolution: 100 PPR Output Phase: AB phase Electronics: NPN Voltage Supply Voltage: DC 5~12V
Hontko encoder Bộ mã hóa vòng quay Hontko
Model: HPS-M1-05-X152 Cảm biến vòng quay Hontko
“LINEAR WIRE POTENTIOMETER
Measuring Range: 500 mm
Customized Type” Đại lý Hontko tại Việt Nam
Hontko encoder Bộ mã hóa vòng quay Hontko

Model: HPN-6A Cảm biến vòng quay Hontko
Diameter 60 mm.
Shaft 10 mm. Bộ mã hóa vòng quay Hontko
Pulse per Revolution: 10~5000 PPR Cảm biến vòng quay Hontko
Hontko encoder Đại lý Hontko tại Việt Nam
Model: HPN-6B Bộ mã hóa vòng quay Hontko
Diameter 60 mm. Cảm biến vòng quay Hontko
Shaft 10 mm.
Pulse per Revolution: 10~5000 PPR Bộ mã hóa vòng quay Hontko
Hontko encoder Cảm biến vòng quay Hontko

Model: HPN-6C
Diameter 60 mm. Bộ mã hóa vòng quay Hontko
Shaft 10 mm. Cảm biến vòng quay Hontko
Pulse per Revolution: 10~5000 PPR Đại lý Hontko tại Việt Nam
Hontko encoder Bộ mã hóa vòng quay Hontko
Model: HPN-6D Cảm biến vòng quay Hontko
Diameter 60 mm. Đại lý Hontko tại Việt Nam
Shaft 10 mm. Bộ mã hóa vòng quay Hontko
Pulse per Revolution: 10~5000 PPR Cảm biến vòng quay Hontko
Hontko encoder

Model: HSK Bộ mã hóa vòng quay Hontko
Diameter 60 mm. Cảm biến vòng quay Hontko
Shaft 8 mm. Đại lý Hontko tại Việt Nam
Pulse per Revolution: 10~5000 PPR Bộ mã hóa vòng quay Hontko
Hontko encoder Cảm biến vòng quay Hontko
Model: HTR-6B
Diameter 60 mm. Bộ mã hóa vòng quay Hontko
Shaft 8 mm. Cảm biến vòng quay Hontko
Pulse per Revolution: 10~5000 PPR Đại lý Hontko tại Việt Nam
Hontko encoder Bộ mã hóa vòng quay Hontko
Model: HTR-6C Cảm biến vòng quay Hontko
Diameter 60 mm.
Shaft 10 mm. Bộ mã hóa vòng quay Hontko
Pulse per Revolution: 10~5000 PPR Cảm biến vòng quay Hontko
Hontko encoder Đại lý Hontko tại Việt Nam

Model: HTR-6D Bộ mã hóa vòng quay Hontko
Diameter 60 mm. Cảm biến vòng quay Hontko
Shaft 8 mm. Đại lý Hontko tại Việt Nam
Pulse per Revolution: 10~5000 PPR Bộ mã hóa vòng quay Hontko
Hontko encoder Cảm biến vòng quay Hontko
Model: HTR-W
§ HIGH RESOLUTION § Bộ mã hóa vòng quay Hontko
Solid Shaft 6 mm Cảm biến vòng quay Hontko
Housing Diameter 44 mm
5000 ~ 25000 PPR Bộ mã hóa vòng quay Hontko
PCD 30 / 4-M3 Cảm biến vòng quay Hontko
Hontko encoder Đại lý Hontko tại Việt Nam

Model: HTR-OS Bộ mã hóa vòng quay Hontko
Solid Shaft 4 mm Cảm biến vòng quay Hontko
Housing Diameter 32 mm
10 ~ 500 PPR Bộ mã hóa vòng quay Hontko
PCD 22 / 2-M3 Cảm biến vòng quay Hontko
Hontko encoder Đại lý Hontko tại Việt Nam
Model: HTR-M2 Bộ mã hóa vòng quay Hontko
Solid Shaft 6 mm Cảm biến vòng quay Hontko
Housing Diameter 32 mm
10 ~ 1000 PPR Bộ mã hóa vòng quay Hontko
PCD 24 / 3-M3 Cảm biến vòng quay Hontko
Hontko encoder Đại lý Hontko tại Việt Nam

Model: HTR-3A Bộ mã hóa vòng quay Hontko
Solid Shaft 6 mm Cảm biến vòng quay Hontko
Housing Diameter 38 mm
5 ~ 2500 PPR Bộ mã hóa vòng quay Hontko
PCD 30 / 6-M3 Cảm biến vòng quay Hontko
Hontko encoder Đại lý Hontko tại Việt Nam
Model: HTR-5B Bộ mã hóa vòng quay Hontko
Solid Shaft 8 mm Cảm biến vòng quay Hontko
Housing Diameter 50 mm Đại lý Hontko tại Việt Nam
10 ~ 2500 PPR Bộ mã hóa vòng quay Hontko
PCD 40 / 3-M3 Cảm biến vòng quay Hontko
Hontko encoder Đại lý Hontko tại Việt Nam

Model: HTR-G Bộ mã hóa vòng quay Hontko
Solid Shaft 6 mm Cảm biến vòng quay Hontko
Housing Diameter 44 mm
5 ~ 2500 PPR Bộ mã hóa vòng quay Hontko
PCD 38 / 3-M4 Cảm biến vòng quay Hontko
Hontko encoder Đại lý Hontko tại Việt Nam
Model: HTR-W2 Bộ mã hóa vòng quay Hontko
Solid Shaft 6 mm Cảm biến vòng quay Hontko
Housing Diameter 44 mm
5 ~ 2500 PPR Bộ mã hóa vòng quay Hontko
PCD 30 / 3-M3 Cảm biến vòng quay Hontko
Hontko encoder Đại lý Hontko tại Việt Nam

Model: HTR-W3 Bộ mã hóa vòng quay Hontko
Solid Shaft 6 mm Cảm biến vòng quay Hontko
Housing Diameter 44 mm
5 ~ 2500 PPR Bộ mã hóa vòng quay Hontko
PCD 28 / 3-M3 Cảm biến vòng quay Hontko
Hontko encoder Đại lý Hontko tại Việt Nam
Model: HTR-HB Bộ mã hóa vòng quay Hontko
Hollow Shaft 6 / 8 / 10 mm Cảm biến vòng quay Hontko
Mounting PCD 53.5
5 ~ 2500 PPR Bộ mã hóa vòng quay Hontko
Hontko encoder Cảm biến vòng quay Hontko

Model: HTR-HN Đại lý Hontko tại Việt Nam
Hollow Shaft 8 mm Bộ mã hóa vòng quay Hontko
Mounting PCD 40 Cảm biến vòng quay Hontko
5 ~ 2500 PPR Đại lý Hontko tại Việt Nam
Hontko encoder Bộ mã hóa vòng quay Hontko
Model: HTR-HD Cảm biến vòng quay Hontko
Thru-hub Diameter 30 mm Đại lý Hontko tại Việt Nam
Mounting PCD 164 Bộ mã hóa vòng quay Hontko
200 / 512 / 600 / 1024 PPR Cảm biến vòng quay Hontko
Model: HTR-HE Đại lý Hontko tạ


[fbcomments]